Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn.

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (V)”

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu:  od  01.01.2020 r.  do  30.06.2021 r.

Proces rekrutacji do projektu w ramach poszczególnych form wsparcia trwa na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc!

 

Budżet projektu EFS:  1 067 112,93 zł, w tym:

  • środki EFS  84,28%  - 899 362,78 zł
  • wkład krajowy 15,72%  - 167 750,15 zł

 

Cel  główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), wg definicji osoby z kategorii NEET przyjętej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz co najmniej 20% stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową projektu stanowić będą również pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie i osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19.

 

Proponowane formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy
  • Bon szkoleniowy
  • Bon na zasiedlenie
  • Staże
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Prace interwencyjne
  • Instrumenty dofinansowania

 

Planowane efekty

Podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu, w tym:

- co najmniej przez 44% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci);

- co najmniej przez 59,5% osób bezrobotnych nie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w PROJEKCIE!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny

z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie  

ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin,

tel.: 95 755 23 36;  fax: 95 755 93 12

www.pupsulecin.pl

www.mapadotacji.gov.pl