Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Logo: w lewej części obrazka gwiazdy biała, żółta, czerwona na niebieskim tle. W prawej części napis: Fundusze europejskie Program regionalny. Logo: w lewej cześci obrazka flaga biało-czerwona, z prawej strony napis Rzeczpospolista Polska Logo: Lubuskie warte zachodu Logo: W lewej części obrazka napis: Unia europejska Europejski fundusz społeczny, w prawej części 12 pięcioramiennych żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim prostokątnym tle.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizował projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6 – Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez Powiatowe urzędy pracy pod nazwą:

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+ (2019)”

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Budżet projektu wyniósł:  724 413,49 zł

Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej oraz znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz uczestniczyli w jednej z form aktywizacji: staż, szkolenie, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i refundowanych miejsc pracy - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W projekcie uczestniczyły 84 osoby (staż – 49 osób, działalność gospodarcza – 10 osób, szkolenie – 3 osoby, prace interwencyjne – 10 osób, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 12 osób).

Po zakończeniu realizacji projektu osiągnięto wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 88,24%.