Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim V - 2020 - zakończenie

Logo: w lewej części obrazka gwiazdy biała, żółta, czerwona na niebieskim tle. W prawej części napis: Fundusze europejskie Wiedza edukacja rozwój. Logo: w lewej cześci obrazka flaga biało-czerwona, z prawej strony napis Rzeczpospolista Polska Logo: W lewej części obrazka napis: Unia europejska Europejski fundusz społeczny, w prawej części 12 pięcioramiennych żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim prostokątnym tle.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizował projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

pod nazwą:

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (V)”

 

Okres realizacji projektu:  od  01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Budżet projektu EFS wyniósł: 1 061 309,44 zł

 

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim.

Projekt skierowany był do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowiły osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz co najmniej 20% stanowiły osoby, które znajdowały się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji: bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, staż, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i refundowanych miejsc pracy - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W projekcie realizowane było również wsparcie wynikające z ustawy COVID-19.

W projekcie uczestniczyło 75 osób bezrobotnych oraz 101 osób, które zostały objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Po zakończeniu realizacji projektu 53 uczestników podjęło pracę oraz 8 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie:

  1. 80% przez osoby bezrobotne nie znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  2. 86,54% przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.