Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim VI - 2022 - zakończenie

Logo: w lewej części obrazka gwiazdy biała, żółta, czerwona na niebieskim tle. W prawej części napis: Fundusze europejskie Wiedza edukacja rozwój. Logo: w lewej cześci obrazka flaga biało-czerwona, z prawej strony napis Rzeczpospolista Polska Logo: W lewej części obrazka napis: Unia europejska Europejski fundusz społeczny, w prawej części 12 pięcioramiennych żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim prostokątnym tle.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizował projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

pod nazwą:

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (VI)”

 

Okres realizacji projektu:  od  01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Budżet projektu EFS wyniósł: 1 456 874,63 zł

 

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim.

 

Projekt skierowany był do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowiły osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz co najmniej 20% stanowiły osoby, które znajdowały się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji: bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, staż, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i refundowanych miejsc pracy - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

W projekcie uczestniczyły 144 osoby bezrobotne (bon szkoleniowy – 4 osoby, bon na zasiedlenie – 15 osób, staż – 89 osób, działalność gospodarcza – 14 osób, prace interwencyjne – 6 osób, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 17 osób). Po zakończeniu realizacji projektu 98 uczestników podjęło pracę oraz 14 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie:

  1. 96,43% przez osoby bezrobotne nie znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  2. 72,63% przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.