Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Starosta Sulęciński Zarządzeniem nr 59/2023 z dnia 1 września 2023r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

 

  1. przedstawiciele organizacji pracodawców:

Radosław Kononowicz – przedstawiciel Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,

Jarosław Litka –przedstawiciel Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp.,

  1. przedstawiciele organizacji związkowych:

Dorota Zawadzka – przedstawicielka NSZZ „Solidarność” Region Gorzów Wlkp. (do 22 stycznia 2024 r.)

Elżbieta Sarbicka – przedstawicielka NSZZ „Solidarność” Region Gorzów Wlkp. (od 22 stycznia 2024 r. - zarządzenie nr 5/2024)

Małgorzata Góra – przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego,

  1. przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

Edward Sosulski – przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze,

  1. przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

Dawid Wygiera –  przedstawiciel Zarządu Powiatu Sulęcińskiego,

Sylwia Ławniczak-Karbowiak – przedstawicielka Gminy Krzeszyce.

 

Pracami Rady Rynku Pracy w Sulęcinie kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący:

Przewodniczący Rady – Jarosław Litka

Wiceprzewodniczący Rady – Małgorzata Góra

 

Kadencja Rady trwa 4 lata tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.