Przejdź do treści strony
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Biuletyn Informacji Publicznej

Skład

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Starosta Sulęciński Zarządzeniem nr 38/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

przedstawiciele organizacji pracodawców:

 1. Krzysztof Kononowicz – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
 2. Jarosław Litka – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.,

przedstawiciele organizacji związkowych:

 1. Dorota Zawadzka – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”,
 2. Małgorzata Góra – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

 1. Edward Sosulski – Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze,

przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Tomasz Prozorowicz – Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,
 2. Sylwia Ławniczak-Karbowiak – Gmina Krzeszyce.

 

Pracami Rady Rynku Pracy w Sulęcinie kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący:

Przewodniczący Rady – Krzysztof Kononowicz

Wiceprzewodniczący Rady – Jarosław Litka

Kadencja Rady trwa 4 lata tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2018
  przez: Jolanta Zabłocka
 • opublikowano:
  16-05-2018 13:30
  przez: Krzysztof Stefaniak
 • zmodyfikowano:
  24-02-2020 08:39
  przez: Krzysztof Stefaniak
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
  odwiedzin: 2134
Dane jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 18b
NIP: 596-148-69-92 REGON: 211027748

Dane kontaktowe:

tel.: 95 755 2336
fax: 95 755 9312
e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
strona www: pupsulecin.pl