Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rejestrów prowadzonych w PUP

Dział finansowo-księgowy:

 • Rejestr list wypłat świadczeń dla bezrobotnych (elektroniczny)
 • Rejestr list wypłat świadczeń dla bezrobotnych przekazanych do Banku
 • Rejestr list wypłat dla pracowników (elektroniczny)
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
 • Rejestr zajęć komorniczych

Dział organizacyjny:

 • Rejestr własnych aktów normatywnych - zarządzenia
 • Ewidencja wyjść służbowych pracowników
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
 • Rejestr delegacji
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr udzielonych zamówień publicznych
 • Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich
 • Rejestr szkoleń pracowników 

Dział ewidencji świadczeń:

 • Rejestr osób zarejestrowanych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr osób, którym przyznano dodatek aktywizacyjny
 • Rejestr osób wyrejestrowanych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja informowania jednostek zewnętrznych o osobach zarejestrowanych w urzędzie
 • Ewidencja postanowień o wznowieniu postępowania
 • Rejestr odwołań od decyzji Urzędu
 • Ewidencja wydanych decyzji
 • Ewidencja deklaracji podatkowych
 • Rejestr potrąceń z tyt. zajęć alimentacyjnych

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pośrednictwo pracy:

 • Rejestr pracodawców z obszaru działania PUP ( elektroniczny)
 • Rejestr krajowych ofert
 • Rejestr elektroniczny ofert pracy z sieci EURES.
 • Ewidencja organizowanych giełd pracy
 • Ewidencja elektroniczna kart pracodawców krajowych
 • Rejestr oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Rejestr wydanych zezwoleń na prace sezonową
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dot. miejsc pracy

Poradnictwo zawodowe:

 • Rejestr porad indywidualnych
 • Rejestr porad grupowych
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych indywidualnych
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych grupowych
 • Rejestr osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne.
 • Rejestr osób skierowanych na szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach/zajęciach

Dział instrumentów rynku pracy i szkoleń:

 • Rejestr wniosków o organizację prac interwencyjnych
 • Rejestr wniosków o organizację robót publicznych
 • Rejestr wniosków o organizację staży
 • Rejestr wniosków o przyznanie bonu stażowe
 • Rejestr wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
 • Rejestr refundacji kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu stażu
 • Rejestr umów w sprawie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (elektroniczny)
 • Rejestr wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (elektroniczny)
 • Rejestr osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (elektroniczny)
 • Rejestr wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (elektroniczny)

Szkolenia:

 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych
 • Rejestr udzielonych pożyczek szkoleniowych
 • Rejestr umów o sfinansowanie studiów podyplomowych
 • Rejestr wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji i studiów podyplomowych
 • Rejestr wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
 • Rejestr wniosków o sfinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Rejestr umów trójstronnych